Produktion af Varmevekslere, Termoplader, Trykbeholdere og Inddamper. Eksperter i Varmegenvinding.

ACO-SERVICE tilbyder serviceaftaler med fastlagte programmer for forebyggende vedligehold af procesudstyr – herunder revnetest og dokumentation af produktionsudstyrets generelle tilstand. 

Vores teknikere har mange års erfaring i at identificere slitage og defekter på alle typer procesudstyr. Vi nøjes ikke med at dokumentere tilstedeværelsen af fejl og risikozoner, men udarbejder en samlet rapport, der gør rede for årsagen, så fejl kan undgås eller forebygges i fremtiden. Rapporten indeholder endvidere tilbud og tidsplan for reparation og forebyggende foranstaltninger.

Eksempler på områder, der kan dækkes af en serviceaftale:

 • Tørrekamre
 • Cykloner 
 • Posefiltre
 • Lyddæmper (bafler)
 • Luftfilterhuse (indsatse)
 • Vibro FB
 • Statisk FB
 • Sluser, vibratorrammer, og lign.
 • Ventilatorer
 • Varmevekslere
 • Instrumenter
 • Fødesystemer
 • Kanalsystemer
 • Rørforbindelser
 • Flexforbindelser

Forebyggelse kan spare din produktion for mange ubehagelige overraskelser.

Produktion af Køleplader, Varmeplader, Dampkapper, Kølekapper og Varmekapper. Eksperter i Tryktanke.