Produktion af Varmevekslere, Termoplader, Trykbeholdere og Inddamper. Eksperter i Varmegenvinding.

Fordi det er os magtpåliggende at minimere risikoen for skader på vores medarbejdere, har vi hos ACO-SERVICE formuleret nogle helt klare politikker om arbejdsmiljø og sikkerhed.

 

Vi tager desuden de nødvendige initiativer for at beskytte og værne om miljøet.

Hos ACO-SERVICE er det en del af vores målsætning at:

  • Kortlægge arbejdsmiljøet og løbende foretage risikovurdering af virksomhedens aktiviteter. 
  • Sikre, at medarbejderne kontinuerligt uddannes i at gennemføre arbejdet forsvarligt og med færrest mulige risici. 
  • Cementere, at enhver medarbejder har ansvaret for at overholde virksomhedens regler og instruktioner for sikkerhed og arbejdsmiljø. 
  • Overholde gældende love om sikkerheds- og miljøhensyn.
  • Sikre, at enhver medarbejder kender og lever op til sit ansvar med hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø. 
  • Udvikle, producere og distribuere med mindst mulig miljøbelastning og forbrug af ressourcer.
  • Opstille mål for minimering af affald, vand- og energiforbrug.

Læs mere om:
Globalt Netværk
Klima / Energi

Produktion af Varmevekslere, Termoplader, Trykbeholdere og Inddamper. Eksperter i Varmegenvinding.
Varmeveksler, trykbeholder og Inddamper. Hos ACO er vi eksperter i varmegenvinding og termoplader.

Klima og energi
Varmegenvinding i termiske processer. Læs mere

Fordamper, recuperator og varmeveksler. Eksperter i filterhuse, indfaldsfilm og kondensatore.

Vores globale netværk
Giver kvalitet, innovation og besparelser. Læs mere

Nyheder om ACO-Engineering. Vi leverer tryktanke, køleklapper, varmeplader, dampkapper og varmekapper. Vi er eksperter i køleplader.

Kvalitetssikring
Høje kvalitetskrav og faste målsætninger. Læs mere


Læs mere om
Vore serviceaftaler
Revnetest
Vores kunder siger