Produktion af Varmevekslere, Termoplader, Trykbeholdere og Inddamper. Eksperter i Varmegenvinding.

Fordi vores kompetencer dækker alle projektets faser agerer vi typisk som totalleverandør i forbindelse med nyetableringer, moderniseringer og flytninger.

Kompetenceområdet starter fra specifikation af opgaven, over udvikling, produktion og dokumentation til installation og idriftsættelse af færdige anlæg. En typisk leverance omfatter procesudstyr, produktions-IT, automation, el, montage, indkøring og den efterfølgende service

På områder, hvor vi ikke selv har ekspertisen, allierer vi os med nogle af markedets stærkeste spillere. I 2009 indgik vi således et samarbejde med en virksomhed, der har speciale i produktionsoptimering og automation. Desuden entrerer vi ofte som totalleverandør sammen med vores søsterselskab, ACO-Engineering, der konstruerer og fremstiller kundetilpassede termopladeprodukter til varmevekslere, kondensatorer og tanke med køle-/varmekappe. 

Ansvaret placeres ét sted
Hos ACO-SERVICE påtager vi os gerne ansvaret for den samlede entreprise. Når en procesvirksomhed indgår en aftale med os om leverance af en komplet proceslinje, en renovering eller en delleverance, leverer vi først og fremmest en sammenhængende løsning, hvor den mekaniske del forenes med den el-tekniske. Vi sørger for, at der altid kun vil være ét sted at placere ansvaret for løsningen – og det er hos ACO-SERVICE.

Vi tager ansvaret fra idé til ibrugtagning.

Læs mere om:
Serviceaftaler
Montage

Produktion af Køleplader, Varmeplader, Dampkapper, Kølekapper og Varmekapper. Eksperter i Tryktanke.