Produktion af Varmevekslere, Termoplader, Trykbeholdere og Inddamper. Eksperter i Varmegenvinding.

I forbindelse med renoveringsopgaver og modernisering af procesanlæg arbejder vi aktivt med optimering. 

Vores rådgivere tager gerne et uforpligtende møde for at identificere processer, der med fordel kan optimeres. Udgangspunktet kan også være en tilstandsrapport, der afslører de områder, der bør renoveres.

Vi arbejder med alle former for procesoptimering og har bl.a. speciale i:

Luftfiltrering:
ACO-SERVICE har udviklet filterkabinetter til rensning af luft i miljøer, hvor der stilles særligt høje sanitære krav – f.eks. til brug i fødevare- og medicoindustrien.

Lyddæmpning:
Til støjreduktion på procesanlæg udvikler vi sanitære lyddæmpere med/uden CIP-system.

Forbedrede adgangsforhold i forbindelse med service og betjening:
Vi udformer rustfrie betjeningsplatforme med trapper og gelændere til sikring af optimale adgangsforhold for personalet. Platformene udformes i et flot design uden at gå på kompromis med de høje sanitære krav.

Reduktion af nedetid med CIP-systemer:
Vi leverer delvise og komplette CIP-systemer til integration i eksisterende udstyr. CIP-systemer bidrager positivt til kapacitetsoptimering og reduktion af nedetid.

Forbedret styring og overvågning:
Vi udskifter ældre styringer eller komponenter med nye, fremtidssikrede enheder. Indsættelse af moderne el-styringer tilføjer ofte yderligere intelligens til systemerne således at visse processer efterfølgende kan afvikles aldeles ubemandede. Dertil kommer, at moderne styringer ofte er meget mere betjeningsvenlige.

Kontakt os for at få råd og vejledning om, hvordan dine processer kan optimeres for at:

  • Øge kapaciteten
  • Reducere nedetider
  • Reducere energiforbrug (varmegenvinding)
  • Hæve den sanitære standard
  • Forbedre arbejdsmiljøet
  • Andet

 

 

Produktion af Køleplader, Varmeplader, Dampkapper, Kølekapper og Varmekapper. Eksperter i Tryktanke.